Den nya gräsklipparen är lättkörd men skiljer sig lite från den gamla p.g.a. att den är hydrostatiskt driven. 

Kolla att klippaggregatet inte är inkopplat.
Gasreglaget (till vänster) på högsta varv (automatisk choke).
Trampa på bromsen och vrid på nyckeln. Reglera motorvarvet efter tycke och smak.
Till höger vid foten finns två pedaler. Den vänstra driver framåt och den högra bakåt. Reglerar även hastigheten (alltså oberoende av motorvarv).
Klippaggregatet kopplas in med en spak till höger om stolen. Även klipphöjden ställs in där.

OBS man kan normalt inte backa med klippaggregatet inkopplat. Detta går att förbikoppla genom att ställa tändningsnyckeln i ett  visst läge (se foto).